چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی ICMM

دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه طب نظامی  (ICMM)

تهران، ایران

کنگره بین المللی طب نظامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

بایگانی بخش تونس - روش شناسی و نگارش پزشکی در سلامت نظامی

:: 7مین دوره روش شناسی و نگارش پزشکی در بهداشت نظامی - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -